ภาษาอังกฤษ/ชุดตัวอักษร

ชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ (English Alphabet)

ชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียน (cursive) จะเห็นว่าต่างจากอักษรพิมพ์ตรงที่ตัวอักษรมีความโค้งซึ่งออกแบบมาให้เขียนติดกันได้โดยไม่ยกปากกาหรือดินสอ

ภาษาอังกฤษใช้ชุดตัวอักษรละติน ประกอบด้วยอักษร 26 ตัว

อักษรแก้ไข

อักษรพิมพ์เล็ก
(lower-case)
อักษรพิมพ์ใหญ่
(upper-case หรือ capital)
ชื่อ   คลิกเพื่อฟังเสียง
a A เอ
b B บี
c C ซี
d D ดี
e E อี
f F เอฟ
g G จี
h H เอช
i I ไอ
j J เจ
k K เค
l L แอล
m M เอ็ม
n N เอ็น
o O โอ
p P พี
q Q คิว
r R อาร์
s S เอส
t t ที
u U ยู
v V วี ( เสียงก้อง)
w W ดับเบิลยู
x X เอ็กซ์
y Y วาย
z Z เซด, ซี[lower-alpha 1] ( เสียงก้อง)

อักษรตัวเล็กพัฒนามาจากอักษรตัวใหญ่รุ่นที่ดัดแปลงแล้ว ซึ่งใช้มาแต่โบราณ

สระและพยัญชนะแก้ไข

ภาษาอังกฤษมีสระ 5 ตัว ได้แก่ a, e, i, o, u ("y" และ "w" ถือว่าเป็นกึ่งสระ (semi-vowel)) แต่รูปสระไม่ได้สอดคล้องกับจำนวนเสียงสระ ในภาษาอังกฤษมีเสียงสระประมาณ 14 เสียง ขึ้นอยู่กับสำเนียง

อักษรอีก 21 ตัวที่เหลือเป็นพยัญชนะ b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z

เชิงอรรถแก้ไข

  1. เซต เป็นสำเนียงอังกฤษบริติช, ซี เป็นสำเนียงอังกฤษอเมริกัน

ดูเพิ่มแก้ไข