สวัสดี Hyvää päivää แก้ไข

สิ่งแรกเวลาพบปะผู้คนเราจะทักทายด้วยคำว่าสวัสดี และใช้คำเรียกคุณด้วยความสุภาพ คำเรียกในภาษาฟินแลนด์คือ

herra (เฮระ) นาย

rouva (รอว์วะ) นาง

neiti (เนย์ติ) นางสาว

Hei (เฮย์), Moi (มอย), Terve (เตรเวะ)

Hei เป็นใช้กึ่งทางการและเป็นทางการมากกว่า Moi หรือ Terve และ 3 คำนี้สามารถใช้เป็นคำลาจากแบบไม่เป็นทางการได้

Hyvää huomenta (ฮึแว ฮัวเมนตะ) หรือ Huomenta (ฮัวเมนตะ) หมายถึง อรุณสวัสดิ์ แต่คำหลังเป็นทางการน้อยกว่า

Hyvää aamupäivää (ฮึแว อามุแปย์แว) เป็นคำทักทายอีกคำที่ใช้สำหรับตอนเช้า

Hyvää päivää (ฮึแว แปย์แว) หรือ Päivää (แปย์แว) หมายถึง สวัสดีในตอนกลางวัน

Hyvää iltapäivää (ฮึแว อีลตะแปย์แว) หมายถึง สวัสดีตอนบ่าย

Hyvää iltaa (ฮึแว อีลตา) หรือ Iltaa (อีลตา) หมายถึง สวัสดีตอนเย็น

Näkemiin (แนะเกะมีน) หรือแบบไม่เป็นทางการ nähdään (แนดแดน) หมายถึง ลาก่อน พบกันใหม่

Mitä kuuluu? (มิแตะ กูลู) หรือ Kuinka voit / voitte? (มิแตะ วอยต์/วอยเตะ) สุภาพกว่า หมายถึง สบายดีหรือ

Kiitos, hyvää. (กีตอส ฮึแว) สบายดี ขอบคุณ

Ei niin hyvää, kiitos. (เอย์ นีน ฮึแว กีตอส) ไม่ค่อยดีเลย ขอบคุณ

คุณมาจากไหน ? แก้ไข

Mistä olet(te) kotoisin? (มิสแตะ ออลเลตเตะ กอตตอยซิน) คุณมาจากไหน

Olen (kotoisin)... -sta/-stä, -lta/-ltä (ออลเลน กอตตอยซิน...-สตะ/-สแตะ -ลตะ/-ลแตะ) ผมมาจาก...

 • ตัวอย่าง: Olen (kotoisin) Italiasta (ออลเลน กอตตอยซิน อิตัลลิอัสตะ) ผมมาจากอิตาลี

Missä asut? (มีสแสะ อะซุต) คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

Asun... -ssa/-ssä, -lla/-llä (อะซุน...-สะ/-แสะ -ละ/-และ) ผมอาศัยอยู่ที่...

 • ตัวอย่าง: Asun Espoossa (อะซุน เอสปอสสะ) ผมอาศัยอยู่ในเมืองเอสปอ(ทางตะวันตกของกรุงเฮลซิงกิ)

บทสนทนาที่ 1 แก้ไข

แบบไม่เป็นทางการระหว่าง Pekka กับเพื่อนของเขา Jussi.

 • Pekka: Hei, Jussi.
 • Jussi: Terve, Pekka.

บทสนทนาที่ 2 แก้ไข

แบบเป็นทางการระหว่างนาย Virtanen กับนาง Mäkelä.

 • Herra Virtanen: Hyvää huomenta, rouva Mäkelä.
 • Rouva Mäkelä: Hyvää päivää, herra Virtanen.
 • Herra Virtanen: Mitä kuuluu?
 • Rouva Mäkelä: Kiitos, hyvää

 สารบัญ แก้ไข

 1. ตัวอักษร
 2. คำนาม
 3. คำกริยา
 4. คำสรรพนาม
 5. คำคุณศัพท์
 6. บทสนทนา