ตัวอักษร Aakkoset แก้ไข

อักษร ชื่ออักษร การออกเสียง
Aa อะ อะ
Bb เบะ
Cc เซะ
Dd เดะ
Ee เอะ เอะ
Ff แอฟ
Gg เกะ
Hh เฮาะ
Ii อิ อิ
Jj ยิ
Kk กุ
Ll แอล
Mm แอม
Nn แอน
Oo เอาะ เอาะ
Pp เปะ
Qq กุ
Rr แอร
Ss แอส
Šš ฮาตตุแอส
Tt เตะ
Uu อุ อุ
Vv เวะ
Ww กักซอยส์เวะ
Xx แอกส์ กส์
Yy อึ อึ
Zz ทเซต
Žž ฮาตตุทเซต
Åå รุออทซาลาอิเนน-ออ โอะ
Ää แอะ แอะ
Öö เออะ เออะ

 สารบัญ แก้ไข

  1. ตัวอักษร
  2. คำนาม
  3. คำกริยา
  4. คำสรรพนาม
  5. คำคุณศัพท์
  6. บทสนทนา