ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/Resources

Resourcesแก้ไข

ชนิด resource เป็นชนิดพิเศษ อ้างอิงถึง ทรัพยากรภายนอก (external resource) โดย resource จะถูกใช้งานและสร้างโดยฟังค์ชั่นพิเศษ

การแปลงเป็น resourceแก้ไข

เนื่องจาก resource เก็บตัวจัดการพิเศษสำหรับ การเปิดไฟล์ เชื่อมต่อฐานข้อมูลและอื่น ๆ ดังนั้นการแปลงตัวแปรชนิดอื่นเป็น resource จึงไม่เกิดประโยชน์

Freeing resourcesแก้ไข