พูดคุย:Encryption and Decryption

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ลิงก์เสียแก้ไข

@Nullzero: ขณะนี้เข้าเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดโปรแกรมไม่ได้ครับ ไว้สะดวกเมื่อไรรบกวนขอลิงก์โปรแกรมใหม่ (ถ้ามีคู่มือการใช้งานจะดีมาก) นะครับ --Geonuch (คุย) 13:05, 29 มิถุนายน 2563 (+07)

กลับไปที่หน้า "Encryption and Decryption"