พูดคุย:ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย/อักษรย่อ

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ท.แก้ไข

หากเราใช้ ท. เป็นอักษรย่อของ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการประชุมครั้งที่ จะเป็นจำกัดขอบเขตการใช้คำย่อ ท. ให้อยู่ในเฉพาะการประชุมของศาลฎีกา ผมขอเสนอให้ใช้คำอื่นหรือเพิ่มอักษรย่อเพื่อเจาะจงให้ใกล้เคียงกับการประชุมของศาลฎีกา --Sasakubo1717 (พูดคุย) 07:48, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT)

ที่ผมใช้ "ท." เฉย ๆ เพราะเวลานี้ยังไม่มีบทความอื่นนอกจากบทความกฎหมายใช้อักษรย่อ จึงเห็นว่าไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่ถ้ามีและจำเป็นต้องใช้ "ท." แล้ว อาจระบุว่า มีหลายความหมายแล้วแต่บริบท หรืออาจเปลี่ยนอักษรย่อเสียใหม่เพื่อให้เจาะจงยิ่งขึ้นก็ได้ (หรือจะให้เปลี่ยนตอนนี้ก็ได้ครับ) --Aristitleism (พูดคุย) 01:55, 9 ตุลาคม 2555 (ICT)
ใช้เป็น "ทฎ." แล้วครับ --Aristitleism (พูดคุย) 02:05, 9 ตุลาคม 2555 (ICT)
รับทราบครับ --Sasakubo1717 (พูดคุย) 04:05, 9 ตุลาคม 2555 (ICT)
กลับไปที่หน้า "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย/อักษรย่อ"