• จำนวนตำรา 1,599 เล่ม
  • จำนวนการแก้ไข 63,761 ครั้ง
  • จำนวนหน้า 16,165 หน้า
  • จำนวนผู้ใช้ 12,036 คน
  • จำนวนผู้ดูแล 5 คน

ปลดล็อกถาวรไอพี แก้ไข

  • 79 รายการ 1/7/2555