• จำนวนตำรา 1,559 เล่ม
  • จำนวนการแก้ไข 60,645 ครั้ง
  • จำนวนหน้า 15,029 หน้า
  • จำนวนผู้ใช้ 11,127 คน
  • จำนวนผู้ดูแล 3 คน

ปลดล็อกถาวรไอพีแก้ไข

  • 79 รายการ 1/7/2555