• จำนวนตำรา 1,163 เล่ม
  • จำนวนการแก้ไข 58,304 ครั้ง
  • จำนวนหน้า 14,140 หน้า
  • จำนวนผู้ใช้ 10,560 คน
  • จำนวนผู้ดูแล 3 คน

ปลดล็อกถาวรไอพีแก้ไข

  • 79 รายการ 1/7/2555