ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร"

#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/จำนวนทศนิยม|จำนวนทศนิยม]] (Floating numbers) {{ระดับสั้น|100%|12 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ|ข้อความ]] (Strings) {{ระดับสั้น|100%|13 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Arrays|Arrays]] {{ระดับสั้น|00100%|1114 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Objects|Objects]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
#[[ภาษาพีเอชพี/คู่มืออ้างอิงภาษา/ประเภทของตัวแปร/Resources|Resources]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
53

การแก้ไข