ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิตำรา:สื่อ"

(สร้างหน้าด้วย "== เสนอรับรองนโยบายสื่อเป็นทางการในวิกิตำราภาษาไทย == เนื่องด้วยในช่วงก่อนหน้า ผมได้เสนอนโยบายคู่มือกลยุทธ์ให้แก่ชุมชนได้พิจ...")
 
== เสนอรับรองนโยบายสื่อเป็นทางการในวิกิตำราภาษาไทย ==
เนื่องด้วยในช่วงก่อนหน้า ผมได้[[คุยเรื่องวิกิตำรา:คู่มือกลยุทธ์|เสนอนโยบายคู่มือกลยุทธ์]]ให้แก่ชุมชนได้พิจารณา และเห็นว่านโยบายสื่อเองก็มีส่วนช่วยในการจัดระเบียบที่สอดคล้องกับวิกิตำราภาษาอังกฤษ จึงได้เสนอให้กับทางชุมชนได้พิจารณากันครับ (อนึ่ง ยังมีเนื้อหาเหลืออยู่อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งสามารถเพิ่มและปรับแต่งตามชุมชนเห็นสมควรได้ครับ) --[[ผู้ใช้:B20180|B20180]] ([[คุยกับผู้ใช้:B20180|คุย]]) 20:47, 21 กรกฎาคม 2564 (+07)
 
::{{ความเห็น}} ขอฝากตรวจสอบและแปลเพิ่มเพื่อประกอบนโยบายครับ
::* [[แม่แบบ:สารสนเทศ]] ([[:en:Template:Information]])
::* [[แม่แบบ:เหตุผลการใช้ไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free use rationale]])
::* [[แม่แบบ:สัญลักษณ์ไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free symbol]])
::* [[แม่แบบ:โลโกไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free logo]])
::* [[แม่แบบ:ภาพศิลปะไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free art]])
::* [[แม่แบบ:ไอคอนคอมพิวเตอร์ไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free computer icon]])
::* [[แม่แบบ:ภาพจับหน้าจออะโดบี]] ([[:en:Template:Adobe screenshot]])
::* [[แม่แบบ:ภาพจับหน้าจอไมโครซอฟท์]] ([[:en:Template:Microsoft screenshot]])
::* [[แม่แบบ:ภาพจับหน้าจอซอฟต์แวร์ไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free software screenshot]])
::* [[แม่แบบ:ภาพจับหน้าจอเว็บไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free web screenshot]])
::* [[แม่แบบ:ภาพจับหน้าจอวิดีโอไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free video screenshot]])
::* [[แม่แบบ:ตัวอย่างวิดีโอไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free video sample]])
::* [[แม่แบบ:ตัวอย่างเสียงไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free audio sample]])
::* [[แม่แบบ:แสตมป์ไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free stamp]])
::* [[แม่แบบ:ปกผลิตภัณฑ์ไม่เสรี]] ([[:en:Template:Non-free product cover]])
::--[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 21:34, 21 กรกฎาคม 2564 (+07)