ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร"

=== วิกิตำราไม่ใช่สารานุกรม ===
{{เว็บย่อ|WB:NOTWP|WB:NOTWIKIPEDIA}}
'''วิกิตำราไม่ใช่สารานุกรมเชิงลึกสำหรับหัวข้อเฉพาะ'''หรือเป็นหน้า'''บทความที่มีรูปแบบเป็นสารานุกรม''' ตำราสร้างองค์ความรู้จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งด้วยการพึ่งพาสร้างเสริมซึ่งกันและกัน ตำราที่อยู่ในระหว่างการเขียนในบางเวลาได้ครั้งถูกรวบรวมในลักษณะของสารานุกรมจนกระทั่งได้รับการพัฒนาเป็นตำราโดยสมบูรณ์ สำหรับสารานุกรมดูที่[[w:|วิกิพีเดีย]]ที่เป็นโครงการพี่น้องของเรา
 
=== วิกิตำราไม่ได้บริการข่าวสาร ===