ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/sub object"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 7:
Vertex คือจุดที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในวัตถุแต่ละชิ้น เป็นตัวที่ใช้กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นและส่วนปลายของเส้น Vertex จะเป็นจุดซึ่งมองไม่เห็นเมื่อเรนเดอร์ออกมา เพราะจุด Vertex นั้นไม่ได้มีมิติความกว้างหรือความหนาแต่อย่างใด เป็นเพียงจุดๆหนึ่งเท่านั้น
=== Edge ===
Edge คือเส้นซึ่งประกอบขึ้นมาจากจุด Vertex 2จุด ประกอบขึ้นมาเป็นเส้นหนึ่งเส้น Edge นั้นจะคล้ายกับ Vertex ตรงที่ไม่มีมิติความหน้าหนา แต่ว่ามีระยะทางทิศทาง
 
=== Face ===
Face คือส่วนหนึ่งของวัตถุที่มีมิติความกว้างความยาวแต่ไม่มีความหนา Face ประกอบขึ้นมาจาก Edge ไม่น้อยกว่า3ชิ้น ซึ่งการนำเส้น Edge 3เส้นมาต่อกันนั้นหมายความว่าจะทำให้เกิดเป็น Face ในรูปสามเหลี่ยม ถ้านำเส้น 4เส้นมาเรียงกัน ก็จะได้ออกมาเป็น Face สี่เหลี่ยม
3

การแก้ไข