gumara (อ่านว่า "กูมะระ") มาอีกแล้ว คราวนี้กะว่าจะเขียนเนื้อหาสอนใช้โอเพนซอร์สกราฟิก ว่าจะเริ่มที่ Blender ท่านใดชีวิตไร้สาระก็มาร่วมสร้างสาระให้ชีวิตกันนะ


เจ๋ง ! -- 172.183.131.187 18:47, 15 มกราคม 2006 (UTC) (bact')

เริ่มการสนทนากับ Gumara

เริ่มการอภิปรายใหม่