ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

|-
|
: (5) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -us บางคำเปลี่ยนเป็น -i (หรือบ้างเติม -es)
|| alumnus<br />virus
|| alumni<br />viruses
|-
|
: (6) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -on บางคำเปลี่ยนเป็น -a
|| phenomenon
|| alumnus<br />virus
|| phenomena, phenomenons
|| alumni<br />viruses
|-
|
: (7) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -ma เปลี่ยนเป็น -mata
|| stigma
|| stigmata, stigmas
|-
| คำยืมภาษาฝรั่งเศสบางคำเติม x || bureau || bureaux, bureaus
|-
| คำยืมภาษาอิตาลี โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี คงรูปพหูพจน์ของภาษาอิตาลี || cello || celli
|-
| คำยืมภาษาอื่นมีทั้งคงรูปพหูพจน์ตามภาษานั้น ๆ หรือเติม -s || oblast || oblasti, oblasts (ภาษาสลาฟ)
|-
| คำนามบางคำมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์รูปเดียวกัน || deer<br />sheep || deer<br />sheep
681

การแก้ไข