ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[Blender3d/Blender Tutorial/3D Transform Widget|3D Transform Widget]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/sub object|องค์ประกอบ ของออพเจค3มิติ]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/model hand|สร้างโมเดลรูปมือ]]
536

การแก้ไข