ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 10:
* [[Blender3d/Blender Tutorial/object type|ออพเจคแบบต่างๆ]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/select object|การเลือกออพเจค]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/basic operator|การจัดการออพเจคขั้นพื้นฐาน]]
536

การแก้ไข