เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

สร้างหน้าด้วย "== Tabulating and Graphing Categorical Data == * Univariate data: * Tabulate using a summary table. * Graph using a bar chart or a pie chart * Bivariate..."
== Tabulating and Graphing Categorical Data ==
* Univariate data:
* Tabulate using a summary table.
* Graph using a bar chart or a pie chart
* Bivariate Data:
* Tabulate using a contingency table.
* Graph using a compound bar chart.

== Summary Table ==
1.    Lists Categories & Number of Elements

2.    Count by Tallying

3.    Show Frequencies (Counts) or Percentages

== กราฟวงกลม ==

=== ลักษณะ ===
* เน้นที่ส่วนแบ่งของแต่ละชิ้น
* มักไม่เน้นที่ปริมาณ
* มักแสดงเป็นเปอร์เซนต์

=== คำแนะนำ ===
* หลีกเลี่ยงกราฟสามมิติ
* เรียงจากมากมาน้อย
* ถ้าไม่มีสีควรใส่ ลวดลาย
* ไม่ควรมีจำนวนชิ้นมากเกินไป

== กราฟเรดาร์ ==

=== ลักษณะ ===
* เพื่อแสดงความสมดุลย์ของตัวแปรต่างๆ ในทิศทางต่างๆ

=== คำแนะนำ ===
* จำนวนตัวแปรทั้ง (หลักและรอง) ควรจะต้องจำกัด

== กราฟพื้นที่ผิวสามมิติ ==

=== ลักษณะ ===
* ใช้กับสามตัวแปร
* ใช้แสดงการความสัมพันธ์ในทุกกรณี

=== คำแนะนำ ===
การแสดงผลมีโอกาสที่จะบังกัน

== สารบัญ ==
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ฟอนต์และสี|ฟอนต์และสี]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/กราฟแบบต่างๆ|กราฟแบบต่างๆ]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/Graphical Excellence|Graphical Excellence]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ข้อควรคำนึงในการนำเสนอ|ข้อควรคำนึงในการนำเสนอ]]
673

การแก้ไข