ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์/กราฟแบบต่างๆ"

สร้างหน้าด้วย "== Tabulating and Graphing Categorical Data == * Univariate data: * Tabulate using a summary table. * Graph using a bar chart or a pie chart * Bivariate..."
(สร้างหน้าด้วย "== Tabulating and Graphing Categorical Data == * Univariate data: * Tabulate using a summary table. * Graph using a bar chart or a pie chart * Bivariate...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข