เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

สร้างหน้าด้วย "== ฟอนต์ (เปรียบเทียบขนาด) == * Angsana UPC 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่..."
== ฟอนต์ (เปรียบเทียบขนาด) ==
* Angsana UPC 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย  (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน
* Angsana New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน
* Browallia New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย  (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน
* Cordia New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน
* Tahoma 18: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย  (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน

== ข้อแนะนำ ==
* อย่าใช้ฟอนต์หลายแบบ อย่างมากสองต่อ slide
* ขนาดของ bullet แรกไม่ควรเล็กกว่า ๒๘
* ขนาดของ bullet ที่สองไม่ควรเล็กกว่า ๒๔
* ไม่ควรใช้ bullet ขนาดเล็กกว่า ๑๖ ในทุกกรณี

== การใช้ตัวอักษร ==

=== การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ===
ในภาษาอังกฤษ อย่าใช้ทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ALL CAPITAL LETTERS เพราะอ่านยาก ใช้เฉพาะ คำย่อ ไม่ควรใช้เน้นคำ

=== การใช้ตัวเอียง ===
* ใช้สำหรับคำพูดที่อ้างจากผู้อื่น “quotes”
* ใช้สำหรับ highlight แนวคิดหรือคำสำคัญ
* ใช้สำหรับชื่อเอกสารอ้างอิง titles

=== Bullets ===
* การทำ bullet ไม่จำเป็นต้องใส่ประโยคเต็มอย่างละเอียด
* ใส่เฉพาะคำสั้นๆ กระชับ
* ใช้เป็นแนวบอกผู้ฟังว่าจะพูดอะไรเท่านั้น
* ควรอยู่ภายในบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดอย่างมาก
* ในหนึ่งหน้า
* ไม่ควรมีเกิน  6 bullets
* ถ้ามีรูปหรือคำยาวๆ ก็ไม่ควรมีเกิน 5 bullets
* ถ้ามีข้อความมาก จะไม่มีใครอ่าน
* เพราะผู้ฟังจะคาดเดาว่า “สิ่งที่คุณกำลังพูดไม่ต่างจากที่คุณเขียน”

== สีในเชิงจิตวิทยา ==

=== สีน้ำเงินเข้ม ===
ความน่าเชื่อถือ แน่นอน

=== สีแดง ===
ความโชคดี กระตือรือร้น แต่ขาดความยับยั้ง

=== สีขาว ===
ความสะอาด แต่ขาดเรื่องการปฏิบัติ

=== สีดำ ===
ความลึกลับ ความเชื่อ แต่อาจเติมเรื่องความกลัว

=== สีฟ้า ===
สดใส แต่ขาดความหนักแน่น

=== สีเขียว ===
เรียบง่าย สบาย แต่ขาดอารมณ์การทำงาน

=== สีชมพู ===
ออกเชิงผู้หญิง หวาน

=== สีส้ม ===
กระตือรือร้น น่าสนใจ แต่อ่านยาก

== การให้สีพื้นและสีตัวอักขระ ==
* ตัวหนังสือขาวบนพื้นดำ จะไม่ดีสำหรับห้องขนาดผู้ฟังหลังห้องไกลกว่า ๖ เมตร
* อย่าใช้ฟอนต์สีเข้มบนพื้นเข้ม
* อย่าใช้ฟอนต์สีอ่อนบนพื้นสีอ่อน
* อย่าใส่สีพื้นเข้มในห้องมืด
* แสงจากฉากหลังสีขาวมีพลังงานมากกว่าแสงจากตัวหนังสือสีขาว

== สารบัญ ==
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ฟอนต์และสี|ฟอนต์และสี]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/กราฟแบบต่างๆ|กราฟแบบต่างๆ]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/Graphical Excellence|Graphical Excellence]]
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ข้อควรคำนึงในการนำเสนอ|ข้อควรคำนึงในการนำเสนอ]]
673

การแก้ไข