ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/Viewing in 3d view"

Nullzero ย้ายหน้า Blender 3D/Viewing in 3d view ไปยัง เบลนเดอร์/Viewing in 3d view (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา): ชื่อไทย
(Nullzero ย้ายหน้า Blender3d/Blender Tutorial/Viewing in 3d view ไปยัง Blender 3D/Viewing in 3d view (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา))
(Nullzero ย้ายหน้า Blender 3D/Viewing in 3d view ไปยัง เบลนเดอร์/Viewing in 3d view (ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา): ชื่อไทย)
1,436

การแก้ไข