ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร"

โรบอต: เก็บกวาด
(โรบอต: เก็บกวาด)
=== เนื้อหาในหมวดนี้ ===
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/คำนำ|คำนำ]] {{ระดับสั้น|100%|11 พ.ค. 2552}}
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/บูลีน|บูลีน]] (Booleans) {{ระดับสั้น|100%|11 พ.ค. 2552}}
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/จำนวนเต็ม|จำนวนเต็ม]] (Integers) {{ระดับสั้น|100%|12 พ.ค. 2552}}
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/จำนวนทศนิยม|จำนวนทศนิยม]] (Floating numbers) {{ระดับสั้น|100%|12 พ.ค. 2552}}
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/ข้อความ|ข้อความ]] (Strings) {{ระดับสั้น|100%|13 พ.ค. 2552}}
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/Arrays|Arrays]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/Objects|Objects]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/Resources|Resources]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
# [[ภาษาพีเอชพี/ประเภทของตัวแปร/NULL|NULL]] {{ระดับสั้น|100%|14 พ.ค. 2552}}
1,838

การแก้ไข