ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/object transparent"

โรบอต: เก็บกวาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โรบอต: เก็บกวาด)
[[ภาพไฟล์:Blender.object_transparent_1.png|thumb|ตั้งค่า Alpha และเลือกค่า Ztransp]]
[[ภาพไฟล์:Blender.object_transparent_2.png|thumb|ผลลัพภ์หลังจากการตั้งค่า]]บทนี้จะแนะนำวิธีทำออพเจคให้โปร่งใสครับ ขั้นแรก ให้เลือกออพเจคที่ต้องการก่อน กด F9 ที่ Botton window จะเข้าสู่หน้าจัดการรายละเอียดของออพเจค ให้เพิ่มค่า Alpha ลงไป (ค่า Alpha น้อยมากก็ใสมาก) และเลือกค่า Ztransp
[[หมวดหมู่:Blender 3D]]
1,838

การแก้ไข