ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า"

revert vandalism
(revert vandalism)
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/การใช้ Laplace transform|การใช้ Laplace transform]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ความเหนี่ยวนำร่วม|ความเหนี่ยวนำร่วม (Mutual Inductance)]]
 
=== บทที่ 4: แหล่งกำเนิดแบบ Sine (Sinusoidal Sources) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine|แหล่งกำเนิดแบบ Sine]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Steady-State Response|Steady-State Response]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Complex Exponentials & Phasors|Complex Exponentials and Phasors]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Phasor Analysis|Phasor Analysis]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Network Function|Network Function]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Complex Power|Complex Power]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/การถ่ายโอนกำลังสูงสุด |การถ่ายโอนกำลังสูงสุด (Maximum Power Transfer)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Thevenin, Norton, and Superposition|Thevenin, Norton, and Superposition]]
 
=== บทที่ 5: การแปลงลาปลาซ และฟูเรียร์ (Laplace and Fourier Transforms) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ| การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/Transfer Functions|Transfer Functions]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/Convolution Theorem|Convolution Theorem]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/S Domain Analysis|S Domain Analysis]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์|การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transform)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์/Frequency and Radial Frequency|Frequency and Radial Frequency]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์/Impedance and Reactance|Impedance and Reactance]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์/Frequency Domain Analysis|Frequency Domain Analysis]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงฟูเรียร์/Frequency Response|Frequency Response]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots|Bode Plots]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots/Bode Plots from Network Functions|Bode Plots from Network Functions]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots/Bode Plots from Frequency Response|Bode Plots from Frequency Response]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots/Bode Analysis|Bode Analysis]]
 
=== ภาคผนวก (Appendices) ===
* Comer and Comer, [http://www.wiley.com/college/comer/ ''Fundamentals of Electronic Circuit Design''], John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0471410160
* Dorf and Svoboda, ''Introduction to Electric Circuits'', Sixth Edition, John Wiley & Sons, 2004. ISBN 0471447951
 
]]
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมศาสตร์]]
{{โครง}}
 
[[en:Circuit Theory]]
[[es:Circuitos y Sistemas Electrónicos]]論]]
[[fi:Piiriteoria]]
[[ja:電気回路理論]]
162

การแก้ไข