สิทธิกลุ่มผู้ใช้

ด้านล่างเป็นรายการกลุ่มผู้ใช้ที่นิยามบนวิกินี้ และสิทธิการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิหนึ่ง ๆ

คำอธิบาย:

 • สิทธิที่ได้รับแต่งตั้ง
 • สิทธิที่ถูกเพิกถอน
กลุ่มสิทธิ
(ทั้งหมด)
(*)
 • ดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) (viewmyprivateinfo)
 • ดูตัวกรองการละเมิดกฎ (abusefilter-view)
 • ดูปูมการละเมิดกฎ (abusefilter-log)
 • รวมบัญชีของพวกเขา (centralauth-merge)
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (createaccount)
 • สร้างยูอาร์แอลแบบสั้น (urlshortener-create-url)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • อ่านหน้า (read)
 • แก้ไขการตั้งค่าของคุณ (editmyoptions)
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) และร้องขออีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน (editmyprivateinfo)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • ใช้การปรับมาตราวิปส์ทดสอบอินเตอร์เฟซ Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
ผู้สร้างบัญชี
(accountcreator)
(รายชื่อสมาชิก)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ
(autoconfirmed)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • ดูสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมทรานส์โคดปัจจุบัน (transcode-status)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกการละเมิดกฎแบบละเอียด (abusefilter-log-detail)
 • บันทึกหนังสือเป็นหนังสือส่วนรวม (collectionsaveascommunitypage)
 • บันทึกหนังสือในหน้าผู้ใช้ (collectionsaveasuserpage)
 • ย้ายหน้า (move)
 • เข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายของที่อยู่ไอพีจากรุ่นหรือปูม (ipinfo-view-basic)
 • เข้าถึงข้อมูลไอพีของที่อยู่ไอพีผ่านหน้าปูมหรือรุ่นแก้ไข (ipinfo)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
บอต
(bot)
(รายชื่อสมาชิก)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • กำหนดเป็นกระบวนการอัตโนมัติ (bot)
 • หากไม่มีการแก้ไขเล็กน้อยในหน้าอภิปรายจะทำให้การแจ้งข้อความใหม่ปรากฏ (nominornewtalk)
 • เลี่ยงผ่านโดเมนภายนอกที่ถูกบล็อก (abusefilter-bypass-blocked-external-domains)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองว่าเป็นตรวจตราแล้วโดยอัตโนมัติ (autopatrol)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง
(bureaucrat)
(รายชื่อสมาชิก)
ผู้ตรวจสอบผู้ใช้
(checkuser)
(รายชื่อสมาชิก)
 • View IP addresses used by temporary accounts without needing to check the preference (checkuser-temporary-account-no-preference)
 • View the log of access to temporary account IP addresses (checkuser-temporary-account-log)
 • ดูข้อมูลส่วนตัวในรายการบันทึกการละเมิดกฎ (abusefilter-privatedetails)
 • ดูปูมของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลไอพี (ipinfo-view-log)
 • ดูรายการบันทึกการตรวจสอบผู้ใช้ (checkuser-log)
 • ดูรายการบันทึกการเข้าถึงรายละเอียดส่วนตัวของตัวกรองการละเมิดกฎ (abusefilter-privatedetails-log)
 • ตรวจสอบหมายเลขไอพีของผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ (checkuser)
 • เข้าถึงข้อมูลแบบเต็มของไอพีจากรุ่นหรือปูม (ipinfo-view-full)
 • เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (oathauth-enable)
ผู้ใช้ยืนยันแล้ว
(confirmed)
(รายชื่อสมาชิก)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • ดูสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมทรานส์โคดปัจจุบัน (transcode-status)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกการละเมิดกฎแบบละเอียด (abusefilter-log-detail)
 • บันทึกหนังสือเป็นหนังสือส่วนรวม (collectionsaveascommunitypage)
 • บันทึกหนังสือในหน้าผู้ใช้ (collectionsaveasuserpage)
 • ย้ายหน้า (move)
 • เข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายของที่อยู่ไอพีจากรุ่นหรือปูม (ipinfo-view-basic)
 • เข้าถึงข้อมูลไอพีของที่อยู่ไอพีผ่านหน้าปูมหรือรุ่นแก้ไข (ipinfo)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
ผู้นำเข้า
(import)
(รายชื่อสมาชิก)
 • นำเข้าหน้าจากวิกิอื่น (import)
 • นำเข้าหน้าจากไฟล์ที่อัปโหลด (importupload)
 • เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (oathauth-enable)
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ
(interface-admin)
(รายชื่อสมาชิก)
 • เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (oathauth-enable)
 • แก้ไข CSS ทั้งเว็บ (editsitecss)
 • แก้ไข JSON ทั้งเว็บ (editsitejson)
 • แก้ไขจาวาสคริปต์ทั้งเว็บ (editsitejs)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
 • แก้ไขไฟล์ CSS ของผู้ใช้อื่น (editusercss)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ของผู้ใช้อื่น (edituserjson)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ของผู้ใช้อื่น (edituserjs)
ผู้ยกเว้นการบล็อกไอพี
(ipblock-exempt)
(รายชื่อสมาชิก)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • เลี่ยงการบล็อกอัตโนมัติของโหนดขาออกทอร์ (torunblocked)
 • เลี่ยงการบล็อกเลขที่อยู่ไอพี บล็อกอัตโนมัติ และบล็อกช่วง (ipblock-exempt)
ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกจากเครื่องมือข้อมูลไอพี
(no-ipinfo)
(รายชื่อสมาชิก)
 • ดูปูมของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลไอพี (ipinfo-view-log)
 • เข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายของที่อยู่ไอพีจากรุ่นหรือปูม (ipinfo-view-basic)
 • เข้าถึงข้อมูลแบบเต็มของไอพีจากรุ่นหรือปูม (ipinfo-view-full)
 • เข้าถึงข้อมูลไอพีของที่อยู่ไอพีผ่านหน้าปูมหรือรุ่นแก้ไข (ipinfo)
ผู้จัดการโครงการ
(steward)
(รายชื่อสมาชิก)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • ลบหน้าที่มีประวัติใหญ่ (bigdelete)
 • แก้ไขสิทธิผู้ใช้ทั้งหมด (userrights)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
ผู้ควบคุมประวัติ
(suppress)
(รายชื่อสมาชิก)
 • ซ่อนหน่วยในรายการบันทึกการละเมิดกฎ (abusefilter-hide-log)
 • ดู ซ่อนและเปิดเผยรุ่นจำเพาะของหน้าจากผู้ใช้ทุกคน (suppressrevision)
 • ดูปูมส่วนตัว (suppressionlog)
 • ดูรุ่นที่ถูกซ่อนจากผู้ใช้ทุกคน (viewsuppressed)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกการละเมิดกฎที่ถูกซ่อน (abusefilter-hidden-log)
 • บล็อกหรือเลิกบล็อกชื่อผู้ใช้ ซ่อนหรือเลิกซ่อนจากสาธารณะ (hideuser)
 • ลบและกู้คืนรุ่นจำเพาะของหน้า (deleterevision)
 • ลบและกู้คืนหน่วยปูมจำเพาะ (deletelogentry)
 • เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (oathauth-enable)
ผู้ดูแลระบบ
(sysop)
(รายชื่อสมาชิก)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • กู้คืนหน้า (undelete)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูสารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมทรานส์โคดปัจจุบัน (transcode-status)
 • ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • ดูตัวกรองการละเมิดกฎที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว (abusefilter-view-private)
 • ดูรายการหน้าที่ไม่มีผู้เฝ้าดู (unwatchedpages)
 • ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความของหน่วยนั้น (deletedhistory)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกการละเมิดกฎแบบละเอียด (abusefilter-log-detail)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกตัวกรองการละเมิดกฎที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว (abusefilter-log-private)
 • ทำเครื่องหมายการย้อนกลับฉุกเฉินว่าเป็นการแก้ไขโดยบอต (markbotedits)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจตราแล้ว (patrol)
 • นำเข้าหน้าจากวิกิอื่น (import)
 • บล็อกหรือปลดบล็อกผู้ใช้จากการส่งอีเมล (blockemail)
 • บล็อกหรือปลดบล็อกผู้ใช้รายอื่นจากการแก้ไข (block)
 • บันทึกทับไฟล์บนคลังร่วมสื่อท้องถิ่น (reupload-shared)
 • บันทึกทับไฟล์เดิม (reupload)
 • บันทึกทับไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลดเอง (reupload-own)
 • ปรับเปลี่ยนตัวกรองการละเมิดกฎด้วยการกระทำที่จำกัด (abusefilter-modify-restricted)
 • ปิดใช้งานการบล็อกข้ามโครงการในท้องถิ่น (globalblock-whitelist)
 • ผสานประวัติหน้า (mergehistory)
 • ย้อนการแก้ไขของผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขหน้าเฉพาะอย่างรวดเร็ว (rollback)
 • ย้ายหน้า (move)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าพร้อมหน้าย่อย (move-subpages)
 • ย้ายหน้าหมวดหมู่ (move-categorypages)
 • ย้ายไฟล์ (movefile)
 • ลบป้ายระบุออกจากฐานข้อมูล (deletechangetags)
 • ลบหน้า (delete)
 • ลบหน้าเป็นกลุ่ม (nuke)
 • ลบและกู้คืนรุ่นจำเพาะของหน้า (deleterevision)
 • ลบและกู้คืนหน่วยปูมจำเพาะ (deletelogentry)
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (createaccount)
 • สร้างยูอาร์แอลแบบสั้น (urlshortener-create-url)
 • สร้างหรือดัดแปรตัวกรองการละเมิด (abusefilter-modify)
 • สร้างหรือแก้ไขโดเมนภายนอกที่จะบล็อกไม่ให้เชื่อมโยงมา (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • สร้างและเปิด/ปิดใช้งานป้ายระบุ (managechangetags)
 • ส่งสารหาผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน (massmessage)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
 • เข้าถึงข้อมูลแบบเต็มของไอพีจากรุ่นหรือปูม (ipinfo-view-full)
 • เปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกันและแก้ไขการป้องการแก้ไขของเว็บเพจ (protect)
 • เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (oathauth-enable)
 • เพิกเฉยการตรวจสอบการปลอมแปลง (override-antispoof)
 • เลี่ยงการบล็อกเลขที่อยู่ไอพี บล็อกอัตโนมัติ และบล็อกช่วง (ipblock-exempt)
 • แก้ไข JSON ทั้งเว็บ (editsitejson)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ" (editprotected)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ของผู้ใช้อื่น (edituserjson)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองว่าเป็นตรวจตราแล้วโดยอัตโนมัติ (autopatrol)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
 • เพิ่มกลุ่มนี้: ผู้ยกเว้นการบล็อกไอพี
 • นำกลุ่มนี้ออก: ผู้ยกเว้นการบล็อกไอพี
ผู้นำเข้าข้ามวิกิ
(transwiki)
(รายชื่อสมาชิก)
 • นำเข้าหน้าจากวิกิอื่น (import)
 • เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (oathauth-enable)
ผู้ใช้
(user)
(รายชื่อสมาชิก)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • ดูการอนุญาต OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • ดูรายการเฝ้าดูของคุณ (viewmywatchlist)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าหมวดหมู่ (move-categorypages)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
 • อ่านหน้า (read)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ (โปรดทราบว่า การดำเนินการบางอย่างจะยังคงเพิ่มไปยังเพจเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไข) (editmywatchlist)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjson)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjs)
 • แก้ไขไฟล์ซีเอสเอสผู้ใช้ของคุณเอง (editmyusercss)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)

การจำกัดเนมสเปซ

เนมสเปซสิทธิอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไข
มีเดียวิกิ
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
Gadget definition
 • แก้ไขคำจำกัดความของแกดเจ็ต (gadgets-definition-edit)