ปัจจุบัน วิกิตำราภาษาไทยมีตำราทั้งหมด 1,577 ตำรา
ปัจจุบัน วิกิตำราภาษาไทยมีหน้าทั้งหมด 15,616 หน้า
ปัจจุบัน วิกิตำราภาษาไทยมีการแก้ไขทั้งหมด 62,104 ครั้ง
ปัจจุบัน วิกิตำราภาษาไทยมีผู้ใช้ทั้งหมด 11,583 คน
ปัจจุบัน วิกิตำราภาษาไทยมีมีเดียไฟล์ทั้งหมด 287 ไฟล์

lux2545 คือไอดีของผม ไอดีของผมนำด้วยอักษร l ตัวเล็กเสมอ ไม่ใช้อักษร L ตัวใหญ่ซึ่งถูกกระทำด้วยสคริปต์บนเว็บหรือสไตล์ชีต ชื่อทั้งหมดแสดงเป็นอักษรละตินตัวพิมพ์เล็กและเลขอารบิก 4 ตัว (2545) ซึ่งเป็นปีเกิดของผม ไม่มีสัญลักษณ์หรือเว้นวรรคใดๆ ผู้ใช้:Lux2545/ห้องแลป 1 ผู้ใช้:Lux2545/ห้องแลป 2 ผู้ใช้:Lux2545/ห้องแลป 3 ผู้ใช้:Lux2545/ห้องแลป 4 ผู้ใช้:Lux2545/ห้องแลป 5

ถ้าคุณอยากจะสร้างคู่มือที่แนะนำของดี(ยกเว้นคู่มือท่องเที่ยว) ที่แก้ได้โดยเสรีแก้ไข