คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย


คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย

รวมวิธีการใช้งานสำหรับการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง

สารบัญ แก้ไข

แนะนำเบื้องต้น แก้ไข

  ไพวิกิพีเดียคืออะไร
  ความรู้ที่ต้องใช้

การติดตั้ง แก้ไข

  วิธีติดตั้งเบื้องต้น
  วิธีติดตั้งขั้นสูง

การใช้งานสคริปต์ แก้ไข

  พื้นฐานการใช้งานสคริปต์
  ใช้งาน replace.py

การใช้งานขั้นสูง แก้ไข

  ใช้งาน login.py

การเขียนสคริปต์ แก้ไข

  พื้นฐานการเขียนสคริปต์

ช่วยพัฒนาไพวิกิพีเดีย แก้ไข

  ช่วยพัฒนาที่ sourceforge.net
  ติดต่อชุมชนผู้พัฒนา

ภาคผนวก แก้ไข

  นิพจน์ปรกติในไพวิกิพีเดีย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  เรียนรู้เพิ่มเติม