คุยเรื่องวิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร

เสนอร่างปรับปรุงนโยบายใหม่ แก้ไข

ขอเสนอร่างปรับปรุงนโยบายใหม่ (วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร/ฉบับร่าง) แทนนโยบายฉบับเดิมที่ไม่มีการปรับปรุงมาอย่างยาวนานและมีเนื้อหาล้าสมัยในบางหัวข้อโดยอิงตามวิกิตำราภาษาอังกฤษเพื่อให้การจัดการเนื้อหาบนวิกิตำราภาษาไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพครับ --Geonuch (คุย) 12:42, 15 กรกฎาคม 2562 (ICT)

  เห็นด้วย --Wedjet (คุย) 14:32, 15 กรกฎาคม 2562 (ICT)
กลับไปที่หน้าโครงการ "วิกิตำราคืออะไร"