โครงสร้างข้อมูล

คำนำ แก้ไข

สารบัญ แก้ไข


ทำไมต้องมีวิกิตำราเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล? แก้ไข

เอกสารอ้างอิง แก้ไข

เราแนะนำหนังสือด้านล่างนี้เป็นพิเศษ

[Aho] Alfred V. Aho, Jeffrey D. Ullman, John E. Hopcroft. Data Structures and Algorithms. Addison Wesley, 1983.
[CLRS] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms. McGraw-Hill, 2001.
[Knuth] Donald E. Knuth. The Art of Computer Programming, Volumes 1-3. Addison-Wesley Professional, 1998.

ขอแนะำนำหนังสือเพิ่มเติม

Algorithms in Java, Third Edition (Parts 1-4), Robert Sedgewick, Michael Schidlowsky

Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Mark Allen Weiss

เนื้อหาเก่า แก้ไข