แม่แบบ:ผู้ใช้ วิกิพีเดีย

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:User วิกิพีเดีย)
ผู้ใช้คนนี้มีหน้าผู้ใช้อยู่ที่วิกิพีเดีย