แม่แบบ:ข้อความสั้น

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Hatnote)
คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
{{hn|ข้อความ ข้อความ ข้อความ}}
เช่น

{{hn|ครั้นไปถึงท่าจะลงแพนั้น พระยาช้างเผือกจึงให้แม่ช้างลงแพก่อน ตัวพระยาช้างจึงลงต่อภายหลัง}}

แสดงผล