วิธีใช้

แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สำหรับประกอบความคิดเห็นในหน้าพูดคุย

โดยใส่

{{Done}} หรือ {{Done|ความเห็นเพิ่มเติม}}

โดยจะแสดงผลเป็น หรือ ความเห็นเพิ่มเติม