แม่แบบ:จัดกลาง

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Center)
คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ใช้จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง ใช้ตัวแปรดังนี้

{{c|xxxxxxxxxx}}

xxx คือ ข้อความที่ต้องการ เช่น:

ใส่ {{c|คนห้าร้อยได้เห็นแล้วก็บังเกิดสังเวชใจสิ้นด้วยกัน}}
ผล
คนห้าร้อยได้เห็นแล้วก็บังเกิดสังเวชใจสิ้นด้วยกัน