แม่แบบ:เห็นด้วย

เห็นด้วย

วิธีใช้ แก้ไข

แม่แบบนี้ใช้สำหรับ ลงคะแนนโหวต ในหน้าลงคะแนนโหวต กรณีที่เห็นด้วย

โดยคัดลอกข้อความนี้

* {{เห็นด้วย|ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี}} --~~~~

วางเป็นรายการของผู้ที่แสดงความเห็น จะได้ผลดังนี้

  • เห็นด้วย ความเห็นเพิ่มเติมถ้ามี --(ชื่อผู้ลงคะแนน)

ดูเพิ่ม แก้ไข