แม่แบบ:เหตุผลการใช้ไม่เสรี

เหตุผลการใช้ไม่เสรีสำหรับ [[{{{book}}}]]

ไม่เสรีเพราะว่า:

{{{not free}}}

จำเป็นเพราะว่า:

{{{rationale}}}