บททั่วไป แก้ไข

สำหรับใช้สร้างเส้นใต้แบบวิจิตร

ข้อบ่งใช้ แก้ไข

อธิบายตัวย่อ แก้ไข

ตัวย่อที่พึงใช้ ความหมาย ตัวอย่าง ความกว้างที่มี
sp เส้นธรรมดา 5,10,20,100
s จัตุรัส 10
d เหลี่ยมเพชร 4,6,10
do เหลี่ยมเพชรโล่ง 7
c วงกลม 6
el คราส 15
fl, fr ลูกไฟซ้ายและขวา 12
fc ลูกไฟกลาง 14, 22
cll, clr ลายโค้างซ้ายและขวา 10
fy1 จินตนิมิต 1 40

วิธีใส่ แก้ไข

{{Custom rule | ตัวย่อของลายที่ต้องการ 1 | ความกว้างของลาย 1 | ตัวย่อของลายที่ต้องการ 2 | ความกว้างของลาย 2 }}

สลับกันไปดังนั้นเรื่อย ๆ จนพอใจ


เช่น

{{Custom rule|sp|100|d|6|sp|10|d|10|sp|10|d|6|sp|100}}

แสดงผลเป็น

ดูเพิ่ม แก้ไข

  • Rule, เส้นใต้ธรรมดา
  • Separator, เส้นไข่ปลา