แม่แบบ:อันดับแรกชอบธรรม

การนำข้อมูลส่วนที่โดดเด่นมายกตัวอย่างหรืออ้างอิง โดยไม่ได้นำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ ถือเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์