วากยสัมพันธ์ แก้ไข

{{bs
| type = 
| img = 
| imgsize = 
| prefix = 
| buttonlabel = 
}}