แม่แบบ:สีอักษร

คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้แก้ไข

ใช่ครอบอักษรที่ต้องการทำสี เช่น {{cl|red|ข้อความนี้จะเป็นสีแดง}} ให้ผลลัพธ์เป็น ข้อความนี้จะเป็นสีแดง

ค่าที่เป็นไปได้แก้ไข