การใช้ แก้ไข

{{ลบ}}

  • ใส่ |soon=<อะไรก็ได้> จะเพิ่ม "โดยสมควรได้รับการลบทันที" ลงในข้อความ
  • ใส่ |reason=<ทำไม> จะเพิ่มข้อความอธิบายว่าทำไมหน้านี้ตรงกับเงื่อนไขของนโยบายการลบ
  • รูปแบบ {{ลบ|เหตุผลที่ลบ}} สามารถใช้งานได้