ตัวอย่างการใช้แก้ไข

บล็อกบัญชีไม่มีกำหนด {{บล็อกผู้ใช้}}
บล็อกบัญชีเป็นเวลาหกเดือน {{บล็อกผู้ใช้|time=หกเดือน}}
บล็อกไอพีเป็นเวลาหกเดือน {{บล็อกผู้ใช้|ip|time=หกเดือน}}
บล็อกไอพีเป็นเวลาหกเดือนโดย Jimbo Wales {{บล็อกผู้ใช้|ip|time=หกเดือน|by=[[User:Jimbo Wales|Jimbo Wales]]}}