ใช้จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง ใช้ตัวแปรดังนี้

{{c|xxxxxxxxxx}}

xxx คือ ข้อความที่ต้องการ เช่น:

ใส่ {{c|คนห้าร้อยได้เห็นแล้วก็บังเกิดสังเวชใจสิ้นด้วยกัน}}
ผล
คนห้าร้อยได้เห็นแล้วก็บังเกิดสังเวชใจสิ้นด้วยกัน