แม่แบบ:คอมมอนส์

คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]


ข้อบ่งใช้แก้ไข

{{คอมมอนส์|ชื่อ...}}

ตัวอย่างแก้ไข

กรอกข้อมูลแก้ไข

{{คอมมอนส์|Category:Sri Dalada Maligawa}}

แสดงผลเป็นแก้ไข