แม่แบบ:กล่องข้อความ 2

คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Usageแก้ไข

{{Message_box
|id = 
|halign = 
|malign = 
|backgroundcolor = 
|image	= 
|heading = 
|message = 
}}
  • id
  • halign: Heading alignment (defaults to center)
  • malign: Message alignment (defaults to center)
  • backgroundcolor: Box background color (default may depend on skin)
  • image: Name of image (do not use "File:" heading)
  • heading: Heading text
  • message: Message text