เส้นเอ็นไขว้เข่าอันหน้า

เส้นเอ็นไขว้เข่าอันหน้า (Anterior cruciate ligament; ACL) แก้ไข

เส้นเอ็นไขว้เข่าอันหน้านี้เป็นเส้นเอ็นที่มีความแข็งแรงมากอันหนึ่ง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระดูกหน้าแข้ง (tibia) ไถลไปทางด้านหน้าต่อกระดูกต้นขา (femur)

ดูเพิ่ม แก้ไข