เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น/ราคา

  ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงออกมาในรูปจำนวนเงิน Price = Cost + Profit

เทคนิคการตั้งราคา (Pricing Techniques)แก้ไข

1.การตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่ง ได้กำไรน้อย แต่เน้นขายปริมาณมาก

2.การตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่ง ลักษณะสินค้าที่โดดเด่นหรือแตกต่าง

3.การตั้งราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนส่ง ครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด เจาะตลาดภูมิภาคต่างๆ

4.การตั้งราคาเลขคู่หรือเลขคี่ หลักจิตวิทยา เลขคู่จะดูมีราคาแพง เลขคี่จะดูมีราคาถูก

กลยุทธ์การตั้งราคา (Pricing Strategies)แก้ไข

1. ราคานี้ยังไม่รวม ภาษี (Tax) ค่าบริการต่างๆ (service charge) ++

2. ดอกจันโปรโมชั่น แสดงข้อความ หรือราคาที่น่าสนใจ มีเงื่อนไข (ตัวเล็กๆใต้ภาพโฆษณา)

3. ลดปริมาณ แต่ราคาเท่าเดิม ลดปริมาณลง โดยไม่ได้แจ้งผู้บริโภคใหม่ (NEW) เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่

4. ราคาเริ่มต้นเพียง ราคาเริ่มต้นหรือราคาต่ำที่สุดในร้าน ลดราคาสินค้าค้างสต็อก (20%-80%)

5. (เพิ่มราคา ก่อน) ลดราคา ป้าย “ลดราคา”  เปรียบเทียบราคา หรือโปรโมชั่นกับร้านอื่น

สารบัญแก้ไข