เปียโน เป็นเครื่องดนตรีชนิดลิ่มนิ้ว มีปุ่มสีดำและสีขาวสำหรับตัวโน้ตที่แตกต่างกันแต่ละที่มีชื่อ (C D E F G A B ในปุ่มสีขาว)

สารบัญ

แก้ไข