เทวากับซาตาน/เบื้องหลัง

ในส่วนนี้เป็นคู่มือที่ระบุถึงเหตุการณ์จริง, สิ่งของ และแนวคิดซึ่งนวนิยายได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว รวมถึงการกำหนดและวิธีการ ที่มีใช้ในหนังสือ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข