เปิด Inkscape ขึ้นมาก่อน แล้วสร้างตัวอักษร และเส้นแนวที่จะใช้ตัวอักษรวิ่งตามขึ้นมา เลือกวัตถุทั้ง 2ชิ้น กดที่ Text > Put on Path เพียงเท่านี้ตัวอักษรที่คุณสร้างขึ้นมาก็จะวิ่งไปบนเส้นที่คุณต้องการแล้วครับ คุณสามารถดัดโค้งของตัวอักษรได้ ด้วยการดัดที่เส้นแนวที่คุณได้ทำไว้

เส้นและอักษร
อักษรไปอยู่ตามแนวเส้น

สารบัญแก้ไข