ในบทนี้จะเป็นเรื่องของการแนะนำการใช้งาน InkScape ในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของ InkScape ที่จะต้องใช้เป็นประจำ

เลื่อนมุมมองภาพแก้ไข

ในการทำงานคุณสามารถเลื่อนมุมมองของภาพได้โดย วิธีต่างๆดังนี้

 1. กด Ctrl+ลูกศร เพื่อเลื่อนมุมมอง ตามทิศทางของลูกศร
 2. กลิ้งลูกกลิ้งเม้าส์ เพื่อเลื่อนภาพขึ้น,ลง หรือกด Shift+กลิ้งลูกกลิ้งเม้าส์ เพื่อเลื่อนภาพไปทางซ้าย,ขวา
 3. เลื่อนภาพด้วยสกรอลบาร์ ที่อยู่ด้านล่างและขวาของหน้าต่างโปรแกรม หากคุณเลื่อนมุมมองของภาพได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ สกรอลบาร์แล้ว
 4. กดเมาส์ปุ่มกลางแล้วเลื่อนไปตามทิศทางที่ต้องการ คุณสามารถปิดมันลงไปได้ หากคุณต้องการโดยกด Ctrl+B เพื่อให้แสดงและไม่แสดง สกรอลบาร์

ซูมเข้า,ออกแก้ไข

การทำงานใน InkScape คุณสามารถซูมเข้า(ขยายมุมมองภาพ) เพื่อเข้าไปทำงานในจุดเล็กๆได้ หรือคุณจะซูมออก (ย่อมุมมองมองภาพ) เพื่อดูภาพรวมทั้งหมดของงานก็ได้ โดยมีวิธีซูมภาพดังนี้

 1. เครื่องหมาย + เพื่อซูมเข้า ,เครื่องหมาย – เพื่อซูมออก
 2. Ctrl+เมาส์ปุ่มกลางหรือปุ่มขวา เพื่อซูมเข้า , Shift+เมาส์ปุ่มกลางหรือปุ่มขวา เพื่อซูมออก
 3. Ctrl+กลิ้งลูกกลิ้งเมาส์
 4. ใช้เครื่องมือซูม(รูปแว่นขยาย) ที่อยู่บนแถบเครื่องมือ ทางด้านซ้ายของหน้าต่างโปรแกรม หรือกด F3 เพื่อเลื่อกใช้เครื่องมือซูม
 5. ปรับที่ค่าตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างของโปรแกรม ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์

สร้างรูปทรงแก้ไข

การสร้างรูปทรงใน InkScape คุณสามารถสร้างได้ด้วยเครื่องมือที่ InkScape ได้เตรียมไว้ให้แล้ว ซึ่งจะอยู่ในแถบเมนูด้านซ้ายมือ สำหรับวิธีใช้นั้น เพียงแค่คุณเลือกเครื่องมือ สำหรับสร้างรูปทรงที่คุณต้องการ และคลิ๊กลงไปบนพื้นที่ทำงานแล้วลาก คุณก็จะได้รูปทรงตามที่คุณต้องการ นอกจากนั้นเครื่องมือเหล่านี้ยังมีความสามารถในการปรับแต่งเพื่อใช้ในการสร้างรูปทรงอื่นๆได้อีกด้วย โดยการปรับแต่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ที่ แถบเมนูด้านบน

การทำงานใน InkScape นั้นคุณสามารถย้อนกลับการกระทำครั้งล่าสุด (Undo) ได้ด้วย โดยกด Ctrl+Z และยกเลิกการย้อนกลับการกระทำ(Redo) ได้โดยกด Shift+Ctrl+z

เคลื่อนย้าย, ขยาย ,หมุนแก้ไข

รูปทรงที่คุณได้สร้างขึ้นใน InkScape นั้นคุณสามารถปรับแก้ได้ตามต้องการ เช่น ย้ายตำแหน่ง, หมุน หรือย่อ/ขยายก็ได้ โดยวิธีแก้ไขรูปทรงนั้น คุณจะต้องทำการเลือกรูปทรงที่คุณต้องการก่อน จากนั้นกด F1 และแก้ไขด้วยคำสั่งที่ InkScape ได้เตรียมไว้ให้ดังนี้

 1. คลิ๊กค้างที่รูปทรงแล้วลาก เพื่อย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องการ
 2. Ctrl+คลิ๊กค้างที่รูปทรงแล้วลาก เพื่อย้ายตำแหน่งให้ขนานในแนวตั้งหรือแนวนอน
 3. คลิ๊กค้างที่ลูกศรในส่วนมุมของรูปทรง เพื่อย่อ/ขยายรูปทรง
 4. Ctrl+คลิ๊กค้างที่ลูกศรในส่วนมุมของรูปทรงแล้วลาก เพื่อย่อ/ขยายแบบเท่ากันในทุกด้าน
 5. คลิ๊กซ้ำที่รูปทรงที่เลือกอีกครั้ง ลูกศรจะโค้งเพื่อให้เราหมุนรูปทรงได้
 6. Ctrl+หมุนรูปทรง จะทำให้หมุนได้ครั้งละ 15องศา
 7. กดที่ลูกศร เพื่อย้ายตำแหน่งตามทิศทางของลูกศร
 8. Alt+ลูกศร เพื่อย้ายครั้งละ 1พิกเซล
 9. <, > ย่อ/ขยายรูปทรง
 10. Ctrl+<, > ย่อ/ขยาย ครั้ง1เท่าตัว
 11. Alt+<, > ย่อ/ขยาย ครั้งละ 1พิกเซล
 12. [,] หมุนรูปทรง ครั้งละ 15องศา
 13. Ctrl+[,] หมุนรูปทรง ครั้งล่ะ 90องศา
 14. Alt+[,] หมุนรูปทรงครั้ง 1พิกเซล

การเลือกรูปทรงแก้ไข

วิธีในการเลือกรูปทรงต่างๆใน InkScape

 1. คลิ๊กไปที่รูปทรงที่ต้องการ เพื่อเลือกรูปทรงที่ต้องการ
 2. Shift+คลิ๊ก เพื่อคลิ๊กแล้วเข้าไปที่คำสั่งหมุนเลย (คล้ายการคลิ๊ก2ครั้ง)
 3. คลิ๊กแล้วลากครอบวัตถุที่ต้องการ (ครอบได้มากกว่าครั้งละ1ชิ้น)
 4. Shift+คลิ๊ก เพื่อเลือกวัตถุชิ้นต่อๆไป (การณีเลือกวิ้นแรกไปแล้ว และจะเลือกเพิ่ม หรือจะใช้สำหรับ ยกเลิกวัตถุที่เลือกไปแล้วก็ได้)

หากคุณต้องการจะยกเลิกการเลือกวัตถุที่ได้เลือกไปแล้ว คุณสามารถทำได้ด้วยการกด Esc และหากคุณต้องการเลือกวัตถุทั้งหมด คุณสามารถทำได้ด้วยการกด Ctrl+A

Groupแก้ไข

คุณสามารถจับเอารูปทรงหลายๆรูปทรง (ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป) มารวมกันเป็น group ได้ ซึ่งประโยชน์ของ group นั้นคือ คุณสามารถเลือกรูปทรงที่อยู่ใน group เดียวกันได้ด้วยการคลิ๊กเพียงครั้งเดียว และสามารถย้าย ย่อ/ขยาย หรือหมุน พร้อมๆกันได้อีกด้วย สำหรับวิธีการสั่ง group นั้นคุณจะต้องเลือกรูปทรงที่จะทำเป็น group ก่อน เมื่อเลือกได้แล้วให้กด Ctrl+G รูปทรงจะถูก group เข้าไว้ด้วยกัน ส่วนการจะยกเลิก group นั้นให้เลือก group ที่ต้องการ จากนั้นกด Shift+Ctrl+G รูปทรงที่รวมกันอยู่เป็น group จะถูกแยกออก

Fill และ Strokeแก้ไข

รูปทรงต่างๆใน InkScape จะประกอบไปด้วย Fill และ Stroke ซึ่ง Fill นั้นจะหมายถึง บริเวณที่เป็นส่วนของรูปทรง ส่วน Stroke นั้นคือ ส่วนของขอบของรูปทรง ซึ่งทั้ง Fill และ Stroke นั้นเราสามารถเปลี่ยนค่าของสีและความโปร่งใสได้โดยกด Shift+Ctrl+F เพื่อทำการเรียกหน้าต่างปรับแต่งค่า Fill และ Stroke ขึ้นมา ภายในหน้าต่างนี้ คุณสามารถปรับค่าต่างๆของ Fill และ Stroke ได้ทั้งหมด

ลำดับชั้นของรูปทรงแก้ไข

รูปทรงต่างๆใน InkScape จะถูกเรียงลำดับชั้นเอาไว้ ซึ่งตามปกติแล้ว จะถูกเรียงลำดับตามเวลาของการสร้าง โดยรูปทรงที่สร้างขึ้นมาก่อนจะอยู่ด้านล่าง แล้วรูปทรงที่สร้างทีหลังจะอยู่ด้านบน ซึ่งลำดับของรูปทรงเหล่านี้เราสามารถจัดเรียงใหม่ได้ โดย

 1. ปุ่ม Home เพื่อย้ายมาด้านบนสุด
 2. ปุ่ม End เพื่อย้ายไปด้านล่างสุด
 3. ปุ่ม PageUP เพื่อย้ายไปด้านบน 1 ระดับ
 4. ปุ่ม PageDown เพื่อย้ายลงล่าง 1 ระดับ

คุณสามารถเลือกวัตถุโดยไล่ไปตามระดับได้โดยกด Tab เพื่อเลือกรูปทรงที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป และ Shift+Tab เพื่อเลือกรูปทรงที่อยู่ในระดับต่ำลงมา

Selecting underแก้ไข

เป็นวิธีที่ใช้สำหรับเลือกรูปทรงที่ถูกซ้อนอยู่ด้านล่าง ซึ่งถ้าคุณคลิ๊กเพื่อเลือกแบบปกติ จะทำให้คุณเลือกถูกรูปทรงที่อยู่ด้านบน สำหรับวิธีที่ใช้ในการเลือกรูปทรงที่อยู่ด้านล่างนั้น ให้คุณกด Alt+คลิ๊ก จะเป็นการเลือกไปที่รูปทรงที่ถูกบังอยู่ กรณีที่รูปทรงซ้อนทับกันอยู่มากกว่า 1ชิ้นให้คุณคลิ๊กซ้ำไปอีก จะเป็นการเลือกรูปทรงที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าลงไปเรื่อยๆ