ผู้ใช้ในหมวดหมู่นี้บ่งบอกว่าพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับภาษาNortheastern Thai

ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด