สารสนเทศศาสตร์สุขภาพ

สารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics ชื่อย่อ HI) เป็นขอบเขตของงานวิชาการหรือวิชาชีพในด้าน 1) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแพทย์ 2) การศึกษาและทฤษฎีการพัฒนาของข้อมูล, กระบวนการความรู้และความคิดของผู้ประกอบการและผู้ใช้ ซึ่งเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมความรู้ของแพทย์, พยาบาลและผู้ใช้ทั้งหมดของอุปกรณ์สารสนเทศเหล่านี้

สารสนเทศศาสตร์สุขภาพเป็นรากฐานที่ลึกซึ้งในเวชศาสตร์ปริวรรต ซึ่งเป็นการปฏิบัติในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ได้จากบันทึกของคลินิก และข้อมูลการวิจัยทางคลินิก ตลอดจนการแปลผลไปสู่การตัดสินใจในอนาคตในหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งการปฏิบัติทางคลินิก, การวิจัยทางคลินิก, วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI), ประชานศาสตร์, จิตวิทยาและอื่น ๆ

ครอบคลุมคลื่นความถี่จากการประยุกต์ (ได้รับบางสิ่งบางอย่างในการทำงาน) กับทฤษฎี (เรียนรู้วิธีการทำงานหรือทำไมถึงไม่เป็นเช่นนั้น)

มีเรื่องที่น่าสนใจพิเศษมากมายภายในสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ ซึ่งตรงกับความเชี่ยวชาญพิเศษหลายอย่างในการแพทย์ เช่น การพยาบาล, รังสีวิทยา, ภาพวินิจฉัย, เวชศาสตร์ชันสูตร (เวชศาสตร์) เช่นเดียวกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  • AMIA Principal professional organization of general health informatics.
  • NCEMI National Center of Emergency Medicine Informatics - Excellent Emergency Medicine stuff -
  • eMedicine/emerg eMedicine Online Textbook of Emergency Medicine
  • Traditional Textbook format Online Emergency Medicine Text
  • (and many other medical texts now)
  • authored, controlled content chapters, look like traditional textbook chapters, but online and free