นโยบายในการใช้วิกิตำรา
ตำราเสรี
คู่มือพื้นฐาน
การแก้ไขหน้า
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การสร้างลิงก์
ระดับการพัฒนา
อ้างอิง
ราชบัณฑิตยสถาน

วิกิตำรา:การสร้างลิงก์ อธิบายวิธีการสร้างลิงก์พื้นฐานในวิกิตำรา

ลิงก์ ถูกสร้างเพื่อไว้ในการเชื่อมโยงไปยังหน้าหรือบทความอื่น

รูปแบบ คำสั่งที่ใช้ วิธีเขียน การแสดงผล
ลิงก์ระหว่างหน้าหรือบทความ ภายในวิกิตำรา [[ ]] [[ต้มยำแซบ]] ต้มยำแซบ
ลิงก์ข้ามโครงการไปยังวิกิพีเดีย [[w: | ]] [[w:ไฟร์ฟอกซ์|ไฟร์ฟอกซ์]] ไฟร์ฟอกซ์
ลิงก์ข้ามภาษาไปยังวิกิตำรา (Wikibooks) ภาษาอื่น [[ : ]] ให้ใส่ชื่อ รหัสสองหลัก เช่น en สำหรับภาษาอังกฤษ ja สำหรับญีปุ่นไว้หน้า เครื่องหมาย :
ลิงก์ไปยังเว็บภายนอก [http:// ] [http://www.google.com กูเกิล] กูเกิล


ถ้าต้องการแสดงกล่องข้อความ ให้ลิงก์ไปหาวิกิพีเดียอัตโนมัติ ดังรูป ใช้คำสั่ง {{วิกิพีเดีย}}